L-Erbgħa


08.45am   Talb ta' Filgħodu
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Programmi inBlu Radio
   
   
   
04.00pm   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
04.15pm   Ir-Ragħaj lill-Merħla
  Omeliji u diskorsi ta' l-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.
   
04.45pm   Għażliet Kristjani
  Mużika kristjana mill-istudjows.
   
05.15pm   Mid-Dinja Kattolika
  Ġabra ta' aħbarijiet mid-dinja kattolika miġbura mill-Kav. Joe M. Attard.
   
05.50pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   L-Erbgħa Magħkom
  Mużika u Informazzjoni.
   
08.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
08.15pm   Programmi inBlu Radio